Wat kunt u hier aanvragen?

  • Medewerkerpas op naam
  • Medewerkerpas niet op naam
  • Vernieuwen van een UZI-pas
  • Zorgverlenerpas met BIG-registratie (exclusief Apotheekhoudend huisarts, SEH-arts en Jeugdarts. Kies dan voor een andere UZI-pas of servercertificaat)

Wilt u één van bovenstaande passen aanvragen en bent u bij het UZI-register geregistreerd als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd aanvrager, log hieronder in. Zo niet, kies dan voor een andere UZI-pas of servercertificaat.

Let op! Vanwege onderhoud is de doorlooptijd van een aanvraag momenteel 2 weken. En op maandag 24 april vanaf 15:00 uur en dinsdag 25 april, is het niet mogelijk om een zorgverlenerpas met BIG-registratie aan te vragen of te vernieuwen. Onze excuses voor het ongemak.