Wat kunt u hier aanvragen?

  • Medewerkerpas op naam
  • Vernieuwen van een UZI-pas
  • Zorgverlenerpas met BIG-registratie (exclusief Apotheekhoudend huisarts, SEH-arts en Jeugdarts. Kies dan voor een andere UZI-pas of servercertificaat)

Wilt u één van bovenstaande passen aanvragen en bent u bij het UZI-register geregistreerd als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd aanvrager, log hieronder in. Zo niet, kies dan voor een andere UZI-pas of servercertificaat.