Herstel: Foutief bericht over dienstverlening.

Mogelijk heeft u gisteren een bericht ontvangen dat de dienstverlening van het UZI-register wordt overgenomen door AMP Groep. Dit bericht kunt u als niet verzonden beschouwen. Op dit moment verandert er nog niets. U wordt te zijner tijd nader geïnformeerd rond de overgang naar AMP Groep.

Onze excuses hiervoor.