Vanaf 11 februari 2016 is het mogelijk om UZI-passen eenvoudig digitaal aan te vragen. Het invullen van formulieren kan vanaf nu online. Het totale proces wordt hierdoor versneld naar maximaal 7 werkdagen.

De digitale aanvraagfaciliteit vervangt het papieren aanvraagformulier voor het aanvragen van de zorgverlenerpas, de medewerkerpas op naam, de medewerkerpas niet op naam en vernieuwingen. Door in te loggen met DigiD kunt u UZI-passen digitaal aanvragen.

De koppeling met de Basisregistratie Personen en het BIG-register zorgt ervoor dat er minder gegevens nodig zijn. Hierdoor bent u minder tijd kwijt met de pasaanvraag, is verlengen eenvoudiger en ligt de pas sneller klaar voor verzending; binnen zeven werkdagen. Voor het ontvangen van de pas blijft identificatie met een fysiek paspoort of identiteitsbewijs noodzakelijk.

Digitaal aanvragen is nog niet voor alle UZI-passen mogelijk. Het specialisme apotheekhoudend huisarts, de profielen jeugdarts en spoedeisende hulparts en zorgverleners art.34 Wet BIG, vragen de pas nog via het papieren proces aan.