Wat kan er gebeuren als de G3 root niet wordt toegevoegd?

Als de G3 root niet handmatig wordt toegevoegd aan de truststore, is het mogelijk dat het doel waarvoor de UZI-passen worden uitgegeven, nl. opvragen en verifiëren BSN patiënten via het webportal van SBV-Z, niet meer mogelijk is.

Er is een test uitgevoerd zonder dat de root was toegevoegd aan de truststore en het was in deze situatie mogelijk om een bevraging te doen.  Ondanks deze succesvolle test is het niet volledig uit te sluiten dat er zich geen enkele situatie zal voordoen waar het niet lukt.

Naast SBV-Z zijn er ook andere partijen welke gebruik maken van de  UZI-pas. Het gaat hierbij om:
•    VECOZO
•    het Landelijk Schakelpunt
•    Zorg-id.