Betrouwbaarheid UZI-producten

Het UZI-register geeft op het hoogste vertrouwensniveau garanties over de gegevens die op de UZI-producten zijn opgenomen. Om dit te waarborgen voldoet de dienstverlening van het UZI-register aan een aantal strenge eisen.

  • Voor alle UZI-producten geldt dat een zorgvuldig registratie- en uitgifteproces moet worden doorlopen voordat het product daadwerkelijk gebruikt kan worden. Voordat een zorgaanbieder of organisatie wordt ingeschreven, controleert het UZI-register of deze voldoet aan alle criteria.
  • De productie van de UZI-pas vindt plaats in een streng beveiligde omgeving.
  • Voordat het UZI-register een UZI-product uitgeeft, controleert het de fysieke en de wettelijke identiteit van de aanvrager. Voor een servercertificaat wordt de aanvrager gecontroleerd en voor de uitgifte van een pas de pashouder.
  • Het UZI-register maakt openbaar welke UZI-producten zijn uitgegeven en welke producten niet langer actueel zijn. Hierdoor kan de ontvanger van een bericht dat met gebruik van de UZI-product is verzonden altijd controleren of hij het bericht en de inhoud daarvan kan vertrouwen.
  • Het UZI-register voldoet bij de uitvoering van haar taken aan de relevante Europese en nationale wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er op verschillende terreinen, bijvoorbeeld de techniek, op internationaal en Europees niveau diverse standaarden ontwikkeld die het UZI-register als norm hanteert.
  • Het UZI-register is gecertificeerd. Een onafhankelijke auditor stelt periodiek vast of aan de gestelde normen en standaarden wordt voldaan.
    De UZI-producten worden uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Staat der Nederlanden.