Veilig gebruik

Een servercertificaat mag niet zomaar op iedere computer worden geïnstalleerd. Als certificaatbeheerder van een servercertificaat bent u verplicht het servercertificaat te beschermen tegen misbruik. Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw systeem krijgen. Vermoedt u ondanks uw goede zorgen dat uw servercertificaat door een ander is misbruikt? Trek uw servercertificaat direct in!

Beveiligingsmaatregelen

Door het technische karakter is specifieke deskundigheid nodig bij het beveiligen van uw servercertificaat. Vraag uw ICT-leverancier u te helpen. Het doel van de vereiste beveiligingsmaatregelen is dat het onmogelijk moet zijn om de private sleutel behorend bij het servercertificaat ongemerkt te stelen of te kopiëren. Naast de vereiste maatregelen is het advies om de informatiebeveiliging in uw omgeving te baseren op een risicoanalyse, bijvoorbeeld op basis van de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging. Voor adequate beveiliging van het servercertificaat moeten de volgende algemene beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn:

 • Anti-malware software voorzien van de laatste updates.
 • Een firewall ingericht zodat alleen communicatiekanalen die noodzakelijk zijn voor bekende toepassingen worden toegelaten.
 • Het besturingssysteem en applicatiesoftware moeten voorzien zijn van de laatste updates.
 • Het besturingssysteem dient alleen noodzakelijke functionaliteit te bieden (hardening).
 • Er moeten minimaal 2 lagen van fysieke toegangsbeveiliging zijn voordat er toegang is tot het systeem met de private sleutel. Bijvoorbeeld een afgesloten serverruimte en een afgesloten serverkast waarin het systeem met de private sleutel zich bevindt.
 • Een schermbeveiliging die bij inactiviteit toegang blokkeert.

De private sleutel moet versleuteld zijn en alleen gebruikt kunnen worden door de betreffende applicatie. Dit om te voorkomen dat de private sleutel onbeveiligd in een backup komt te staan of aangeroepen kan worden door ongeautoriseerde software. Om de vertrouwelijkheid van de private sleutel te waarborgen moeten de volgende specifieke beveiligingsmaatregelen op de server gedaan worden:

 • Het hoogste beveiligingsniveau. Dit kunt u realiseren door een HSM (Hardware Security Module) te gebruiken voor het genereren van het sleutelpaar en de beveiliging van de private sleutel. Daarmee is een aantal van de hierna volgende beveiligingseisen direct al ingevuld.
 • Als u geen gebruik maakt van een HSM maak gebruik de Certificate Store van het betreffende besturingssysteem of van een applicatieplatform.
 • Daarnaast moet u het bestand met daarin de private sleutel zo beveiligen dat alleen de applicatie toegang krijgt tot dit bestand.
 • De activeringscode dient te voldoen aan de gangbare complexiteitseisen voor sterke wachtwoorden.

Verhuizen naar een andere provider?

Wij adviseren altijd het servercertificaat en het bijbehorende sleutelmateriaal te vervangen. Belangrijke redenen hiervoor zijn:

 • Het is lastig om af te dwingen dat tijdens het kopiëren en uitwisselen van de private sleutel (behorend bij het servercertificaat) alle beveiligingsmaatregelen van kracht blijven zoals genoemd in het Certification Practice Statement (CPS).
 • Het is lastig aan te tonen dat de oude provider alle kopieën van de sleutel heeft vernietigd.
 • Indien er op enig moment na de verhuizing misbruik geconstateerd wordt met de betreffende private sleutel kan de situatie ontstaan waarbij niet met zekerheid vastgesteld kan worden bij welke provider de sleutel is gecompromitteerd en welke partij daarvoor verantwoordelijk is. Dit is niet wenselijk.