Wat kunt u met een servercertificaat

Om betrouwbare uitwisseling van zorginformatie te waarborgen worden UZI-producten alleen verstrekt aan bevoegde zorginstellingen, zorgverleners en indicatieorganen.

Met een servercertificaat kunt u:

  • In het elektronisch verkeer aangeven dat uw systeem bij u als zorgaanbieder behoort;
  • Veilige verbinding met andere systemen opzetten;
  • Gegevens versleuteld verzenden en opslaan;
  • Vanuit uw zorginformatiesysteem geautomatiseerd gebruik maken van de BSN-diensten van de SBV-Z (voor het gebruik van de BSN-diensten via de SBV-Z website is een UZI-pas nodig).

Let op! Als u een Private G1 certificaat als beveiliging van een webserver wil gebruiken dan kan dit leiden tot foutmeldingen in de browser van de gebruiker. Wilt u het certificaat toch hiervoor gebruiken dan raden wij u aan over te stappen op een PKIoverheids-certificaat van een commerciële dienstverlener.

Verantwoordelijkheid

De abonnee is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de servercertificaten van haar zorgsystemen.

Wie zijn bevoegd?

Zorginformatie heeft een hoog vertrouwelijk karakter. Zorgvuldige bescherming daarvan staat voorop. Daarom komen alleen deze zorgaanbieders in aanmerking voor een UZI-servercertificaat. En dan alleen als zij door hun functie toegang hebben tot patiëntgegevens of zijn aangewezen om BSN-diensten uit te voeren. Op deze manier hebben alleen bevoegde personen toegang tot digitale zorginformatie en persoonlijke gegevens van patiënten.

Zorginstellingen

Het UZI-register hanteert bij het inschrijven van zorginstellingen de criteria uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Zorgverleners

Zorgverleners zijn alle beroepsbeoefenaren zoals bedoeld in de artikelen 3 en 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Indicatieorganen

Hiertoe rekent het UZI-register:

  • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a, eerste lid van de AWBZ)
  • de Bureaus Jeugdzorg (organisatie als bedoeld in artikel 9b, vierde lid van de AWBZ).