Gebruik van de pas

Voor het gebruik van de UZI-pas hebt u een computer met een internet verbinding nodig, een vrije USB poort én voldoende rechten om apparatuur aan te sluiten en software te installeren. Twijfelt u of het mogelijk is om de UZI-pas met uw systeem te gebruiken, neem dan contact op met uw ICT-leverancier.

Verder hebt u nodig:
A. Pincode en pincodebrief
B. kaartlezer (een PC/SC Compatible welke minimaal 60mA levert)
C. Safesign software

A. Pincode en pincodebrief
Als uw aanvraagformulier door het UZI-register is verwerkt ontvangt u per post een pincodebrief. Bij de brief zitten labels met belangrijke codes. U dient zowel de brief als de labels met codes te bewaren.

  • uw persoonlijke pincode, die u nodig hebt als u uw UZI-pas wilt gebruiken.
  • uw PUK-code (personal unblocking key-code), die u gebruikt om een geblokkeerde UZI-pas te activeren, als u drie keer een verkeerde pincode hebt ingevoerd.
  • uw intrekkingscode, die u nodig hebt om uw pas in te trekken bij verlies, diefstal of vermoeden van fraude. U bent verplicht de intrekkingscode aan uw organisatie door te geven als de geregistreerde abonnee daar om vraagt.

Let op! Als u de pincodebrief kwijtraakt moet u een nieuwe pas aanvragen op eigen kosten. Als dit binnen 3 maanden na de productiedatum gebeurt, kan er een herprint aangevraagd worden (hiervan zijn de kosten € 60,-)

Pasnummer
Om uw pas eventueel te kunnen intrekken heeft u naast de intrekkingscode uw pasnummer nodig. Het pasnummer staat linksonder op uw UZI-pas.

Wijzigen pincode
U kunt de bij de UZI-pas behorende pincode zelf wijzigen. De pincode moet bestaan uit minimaal 6 en maximaal 8 karakters (cijfers en/of letters). U wijzigt de pincode als volgt:

  1. steek de UZI-pas in de kaartlezer;
  2. klik op ‘Start’ in het Windows-menu (bij Mac: klik op het icoon ‘Macintosh HD’ op het bureaublad);
  3. selecteer ‘Alle programma’s’;
  4. Ga naar ‘Safesign Standaard’ en klik op ‘Token Administratie’ (Mac: ga naar ‘Token Administration.app’);
  5. selecteer ‘Token’ in de menubalk en vervolgens ‘Wijzigen PIN’;
  6. voer de meegeleverde (‘oude’) pincode in het scherm ‘Wijzigen PIN’ in;
  7. voer vervolgens tweemaal de nieuwe door u zelf gekozen pincode in;

B. Kaartlezer
Er zijn verschillende soorten kaartlezers te koop via reguliere computer (web)winkels. Soms kunt u ook kaartlezers aanschaffen via uw eigen softwareleverancier. Belangrijk is dat de kaartlezer wel aan de technische specificatie zoals hierboven genoemd voldoet. Anders werkt de UZI-pas mogelijk niet. Hebt u al kaartlezers die u gebruikt met een UZI-pas? Dan kunt u deze blijven gebruiken.

C. Safesign software voor kaartlezer
Voor het gebruik van de UZI-pas is een kaartlezer en software nodig. U ontvangt de UZI-pas zonder software en kaartlezer. De software kunt u in het rechtermenu downloaden. Klik hiervoor een overzicht van ondersteunde platformen. Een kaartlezer kunt u zelf aanschaffen.

Heeft u problemen met uw installatie, neem dan contact op met de supportdesk Atos.