Kies de juiste pas

Het UZI-register verstrekt zorgverlenerpassen, medewerkerpassen op naam en medewerkers passen niet op naam. In de onderstaande tabel ziet u de verschillen tussen deze passen. Wij kunnen alleen aangeven voor wie de UZI-pas geschikt is en wat u ermee kunt, wij geven geen (technisch) advies over welke UZI-pas, in welke situatie, bij welke toepassing nodig is. Twijfelt u of het mogelijk is om de UZI-pas met uw systeem te gebruiken, neem dan contact op met uw ICT-leverancier.

Zorgverlenerpas Medewerkerpas
op naam
Medewerkerpas
niet op naam
Voor wie Zorgverlener waarvan het beroep valt onder artikel 3, 34 of 36a beroepen van de Wet BIG. Medewerkers die geen beroep uitoefenen wat valt onder artikel 3, 34 of 36a van de Wet BIG. Een of meer medewerkers die dezelfde functie uitvoeren en beperkte functionaliteit van de UZI-pas nodig hebben.
Wat kunt u ermee
Voorbeelden gebruik
        

Wat heeft u nodig bij een aanvraag

  • Persoonsgegevens van de pashouder, waaronder BSN en geboortedatum
  • Registratienummer van BIG- of Kwaliteitsregister van de pashouder

Persoonsgegevens van de pashouder, waaronder BSN en geboortedatum

Voor een medewerkerpas niet op naam heeft u alleen uw eigen contactgegevens nodig.

 

 Pas aanvragen

 Pas aanvragen Pas aanvragen

 

Zorgverlenerpas artikel 3 beroep (exclusief apotheekhoudend huisarts, SEH-art en jeugdarts)

Aanvragen

Zorgverlenerpas voor apotheekhoudend huisarts, SEH-arts en jeugdarts

Aanvragen

Zorgverlenerspas artikel 34 of 36a beroep

Aanvragen

Medewerkerpas op naam

Aanvragen

Medewerkerpas niet op naam

Aanvragen