Neem pas in ontvangst

De UZI-pas is strikt persoonlijk en kan alleen door de pashouder zelf in ontvangst genomen worden. Bij een 'medewerkerpas niet op naam' neemt de aanvrager de pas in ontvangst.

De uitgifte van de UZI-pas wordt namens het UZI-register uitgevoerd door koeriersbedrijf Dynalogic. Als de UZI-pas klaar is ontvangt de pashouder op het opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afspraak.

Afspraak maken
Pasuitgifte kan op ieder gewenst adres in Nederland. U bepaalt zelf de dag (maandag t/m zaterdag) en het tijdslot (de ochtend, middag of avond) voor de afspraak. Deze afspraak moet binnen 6 weken plaatsvinden. U ontvangt per e-mail de afspraakbevestiging. De afspraak of adresgegevens kunnen tot 24 uur voor de afspraak worden gewijzigd. Hiervoor neemt u contact op met Dynalogic.

Identiteitscontrole
UZI-producten geven toegang tot vertrouwelijke gegevens. Het UZI-register is daarom vanuit het besluit op de Elektronische handtekeningen en PKI overheid verplicht om de gegevens te registreren waaruit de identiteit blijkt van de pashouder. Het UZI-register is ook verplicht een kopie van het document waarmee de identiteit is aangetoond te archiveren.

Het fysiek vaststellen van de identiteit van de pashouder en het maken van de kopie wordt in opdracht van het UZI-register uitgevoerd door koeriersbedrijf Dynalogic. Dynalogic is hiervoor volledig gecertificeerd (conform ETSI TS 319 411-2). Het ingescande identiteitsbewijs wordt versleuteld opgeslagen. De gegevens kunnen niet worden ingezien door derden en worden niet verstrekt aan andere partijen.

Procedure identiteitscontrole

  1. U toont de koerier een geldig identiteitsdocument. Hier moeten alle voornamen voluit op staan vermeld. Een rijbewijs is niet toegestaan.
  2. Het identiteitsdocument wordt op echtheid gecontroleerd.
  3. U zet uw handtekening op een handtekeningkaart, de koerier controleert deze aan de hand van de handtekening op het identiteitsdocument.
  4. Het identiteitsdocument en de handtekeningkaart worden gescand.
  5. U zet nogmaals een handtekening op de terminal van de koerier ter bevestiging van de controle op uw identiteit en ontvangst van de pas.

Let op! Zonder identiteitscontrole mag Dynalogic de pas niet aan de pashouder overhandigen.