Intrekken

De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Bij een vermoeden van misbruik, bijvoorbeeld door diefstal, moet u de UZI-pas intrekken.

Let op! Vanwege onderhoud kunt u maandag 24 tot en met woensdag 26 april van 09:00-12:00 uur via de website geen UZI-pas intrekken. Wilt u gedurende deze uren een UZI-pas intrekken? Neem contact op met onze klantcontactcentrum via 0900 – 232 43 42, optie 4 (1 cent per minuut). Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Om een UZI-pas online in te trekken hebt u nodig:

  • Intrekcode: deze code staat in de pincodebrief. Deze brief hebt u kort na ontvangst van de pas ontvangen.
  • Pasnummer: noteer alleen de cijfers inclusief voorloopnullen en laat eventuele letters weg.

Online intrekken

Ga naar de pagina: online intrekken.

Per e-mail

Vul - afhankelijk van uw rol - één van bijgaande formulieren in, onderteken deze, scan het formulier en mail het formulier in onveranderbaar formaat, zoals jpg of pdf, naar intrekken@uzi-register.nl. Stuur met het formulier een kopie van een geldig identiteitsbewijs van respectievelijk aanvrager/wettelijk vertegenwoordiger of pashouder mee. U kunt de mail ook elektronisch ondertekenen. Dan hoeft u geen kopie identiteitsbewijs toe te voegen.

Telefonisch (alleen mogelijk bij verlies of diefstal)

Bel met 0900 – 232 43 42, optie 5 (1 cent per minuut).

Meer weten?

Hebt u vragen over het intrekken van een UZI-pas of servercertificaat? Neem dan contact op met de servicedesk met telefoonnummer 0900 – 232 43 42, optie 5 (1 cent per minuut).