Gebruik uw pas als smartcard

Gebruik uw pas als smartcard en maak deze geschikt voor een zogenaamde 'smartcard logon'. Een smartcard logon is niet veel anders dan inloggen op een computer met een smartcard. U hoeft namelijk niet in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Alle passen ‘op naam’ zijn geschikt voor smartcard logon. Deze wijze van inloggen is veiliger en een aparte autorisatie is dan ook niet meer nodig.

Pas gebruiken als smartcard

Om gebruik te kunnen maken van smartcard logon zijn aanpassingen aan uw zorgsysteem nodig. Uw softwareleverancier of systeembeheerder kan u hierbij helpen. Om te testen of de logon goed werkt zijn testpassen beschikbaar.

Geen autorisatie nodig

Inloggen met een pas is nuttig voor websites waar alleen zorgverleners toegang mogen hebben. De beheerder van een website hoeft niet langer iedereen specifiek te autoriseren, maar kan op basis van de gegevens in de UZI-pas wel of geen toegang verlenen. Er is dus geen aanmeldproces.

Een ziekenhuis kan de pas bijvoorbeeld gebruiken om toegang te krijgen tot een lokale of regionale ICT-voorziening. Een arts plaatst de pas in de kaartlezer, voert de PIN-code in en logt in op zijn Microsoft Windows gebruikersaccount.