Versleutelde informatie verzenden en opslaan

Het is mogelijk met behulp van uw UZI-pas e-mailberichten te versleutelen zodat deze alleen door u en de ontvanger te lezen zijn. U dient uw mailprogramma hiervoor geschikt te maken en daarnaast dient u de beschikking te hebben over iemands vertrouwelijksheidscertificaat.

Vertrouwelijkheidscertificaat

Om iemand een versleutelde e-mail te sturen heeft u zijn of haar vertrouwelijkheidcertificaat nodig. Alle vertrouwelijkheidcertificaten zijn terug te vinden via de zoekpagina van UZI-producten. Als pashouder kunt u de certificaten van uzelf en van anderen inzien.

Maak u mailprogramma geschikt

U dient ook uw mailprogramma geschikt te maken voor het verzenden en ontvangen van versleutelde e-mailberichten. Gebruikt u Outlook, ga dan naar Microsoft Office voor instructies. Gebruikt u Thunderbird, ga dan naar Mozilla voor instructies.

Meerdere e-mailadressen in Outlook? Ga naar instellingen wijzigen

Microsoft Outlook controleert standaard of het e-mailadres van de verzender van een bericht overeenkomt met het e-mailadres in het gebruikte certificaat. In de certificaten van de UZI-pas is bewust geen e-mailadres opgenomen. Hierdoor is de pas op meerdere werkplekken (e-mailadressen) te gebruiken en hoeft ook niet vervangen te worden bij een wijziging van het e-mailadres van de pashouder. Wel vereist deze werkwijze een aanpassing in het register van Windows om de controle op het e-mailadres uit te zetten. Lees op de website van Microsoft hoe u deze instelling kunt wijzigen.

Leesbaar maken van versleuteld bericht

Houdt u er rekening mee dat als u uw gegevens versleuteld opslaat, u deze alleen weer leesbaar kunt maken met uw eigen pas. Heeft u uw pas niet meer? Dan kunt u deze gegevens niet meer leesbaar maken.