Wat kunt u met een UZI-pas

Voor het veilig uitwisselen van medische gegevens via de elektronische weg maken zorgverleners en medewerkers gebruik van een UZI-pas. Een UZI-pas is net als het reguliere paspoort een belangrijk, persoonsgebonden waardedocument. Zorgaanbieders, indicatieorganen en hun medewerkers vervullen verschillende rollen in het zorgproces. Daarom zijn er ook verschillende soorten UZI-passen en toepassingsmogelijkheden. Uitleg over de mogelijkheden vindt u in het menu rechts.

Het UZI-register geeft geen advies over welke UZI-pas, in welke situatie, bij welke toepassing nodig is. Tevens is het UZI-register niet bekend met alle mogelijke applicaties waar haar middelen gebruikt worden. Twijfelt u of het mogelijk is om de UZI-pas met uw systeem te gebruiken, neem dan contact op met uw ICT-leverancier.