Wat kunt u met de UZI-pas

Met de UZI-pas kunt u via de elektronische weg veilig en betrouwbaar medische gegevens uitwisselen. U kunt het burgerservicenummer (BSN) van opgenomen patiënten vastleggen en opvragen. Dit werkt via de BSN-diensten van de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Ook ondersteunen deze diensten zorgaanbieders bij het vaststellen van de identificatie van de patiënt. De UZI-pas geeft als identificatie- en authenticatiemiddel toegang tot deze diensten.

Het UZI-register geeft geen advies over welke UZI-pas, in welke situatie, bij welke toepassing nodig is. Tevens is het UZI-register niet bekend met alle mogelijke applicaties waar haar middelen gebruikt worden. Twijfelt u of het mogelijk is om de UZI-pas met uw systeem te gebruiken, neem dan contact op met uw ICT-leverancier.