Home

Wat is het UZI-register?

Het UZI-register maakt de elektronische identificatie van zorgverleners mogelijk. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners.

Aanpassingen dienstverlening

In 2013 zijn diverse wijzigingen aangebracht in de dienstverlening van het UZI-register. Om de dienstverlening verder te verbeteren zijn een aantal zaken aangepast. Lees meer...

Installatiebestanden downloaden

Download de software om uw UZI-product te installeren

UZI-register