Home

Wat is het UZI-register?

Het UZI-register maakt de elektronische identificatie van zorgverleners mogelijk. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners.

Installatiebestanden downloaden

Download de software om uw UZI-pas te installeren

Geef wijzigingen tijdig door

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef ze tijdig aan ons door met één van de daarvoor bestemde formulieren. Het is belangrijk dat het UZI-register beschikt over juiste, actuele en volledige informatie.

 
UZI-register