De UZI-pas

Met de UZI-pas kunnen zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen) en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg) via de elektronische weg veilig toegang krijgen tot vertrouwelijke patiëntinformatie.

De UZI-pas bevat de elektronische identiteit van de pashouder en de relatie van de pashouder met de abonnee. Het is net als het reguliere paspoort een belangrijk, persoonsgebonden 'waardedocument'. De UZI-pas is qua uiterlijk vergelijkbaar met een bankpas.

Bestaande of nieuwe klant

Verschillende soorten UZI-passen

Zorgaanbieders, indicatieorganen en hun medewerkers kunnen verschillende rollen in zorgprocessen vervullen. Daarom zijn er ook verschillende typen UZI-passen. Niet alle pastypen bevatten dezelfde informatie en hebben dezelfde mogelijkheden.

Zie ook

Welk UZI-product voor mij?

Voor het gebruik van BSN-diensten via de SBV-Z is een UZI-servercertificaat of een ‘medewerkerpas niet op naam’ voldoende. Voor ander gebruik is het afhankelijk van de toepassing welk UZI-middel u nodig heeft. Overleg hiervoor met uw ICT-afdeling of softwareleverancier.

UZI-register