Plaatsen van een elektronische (digitale) handtekening

Met een UZI-pas ‘op naam’ is het mogelijk om een digitale handtekening te plaatsen onder e-mails of ander elektronisch berichtenverkeer. Deze elektronische versie van de handgeschreven handtekening is rechtsgeldig.

Een e-mailbericht moet zijn ondertekend met een digitale handtekening. Alleen dan is de identiteit van de afzender gewaarborgd en ook de inhoud van de boodschap.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft een certificaat. Zo'n certificaat is een digitaal bestand dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd. Als overheid geven wij certificaten uit onder Public Key Infrastructure (PKI)-overheid.

Wijzing e-mailadres pashouder
Microsoft Outlook controleert standaard of het e-mailadres van de afzender overeenkomt met het e-mailadres in het gebruikte certificaat. In de certificaten van de UZI-pas is echter juist bewust geen e-mailadres opgenomen. Wijzigt uw e-mailadres dan kunt u uw certificaat gewoon blijven gebruiken. U dient echter wel een instelling te veranderen op de website van Microsoft .

Gecertificeerd

Wij zijn als UZI-register geregistreerd bij het Agentschap Telecom (AT). Dit betekent dat wij gekwalificeerde certificaten uitgeven. Ons registratienummer bij AT is 940473.