UZI-pas

Het controleren van burgerservicenummers en het uitwisselen van medische gegevens via de elektronische weg moet uiterst veilig en betrouwbaar gebeuren.

Bent u een zorgaanbieder of werkzaam bij een indicatieorgaan en UZI-abonnee? U kunt dan gebruik maken een UZI-pas, een soort elektronisch paspoort. Met de pas zijn patiëntgegevens alleen inzichtelijk voor personen die daartoe zijn bevoegd. Net als uw eigen paspoort, is de pas een belangrijk persoonsgebonden waardedocument. Uw persoonlijke gegevens staan in het certificaat van de pas.

Activeren UZI-pas voor gebruik

Vanwege veiligheidseisen moet de nieuwe UZI-pas geactiveerd worden, voordat deze gebruikt kan worden. Voor activatie is Safesign software versie 3.7 of hoger vereist. U vindt meer informatie hierover op deze pagina.

Zorgaanbieders, indicatieorganen en hun medewerkers vervullen verschillende rollen in het zorgproces en gebruiken de pas voor verschillende taken. Er zijn drie verschillende passen: een zorgverlenerspas, een medewerkerspas op naam en een medewerkerspas niet op naam Kies de juiste pas.