Kies de juiste UZI-pas

Het UZI-register verstrekt zorgverlenerpassen, medewerkerspassen op naam en medewerkerspassen niet op naam. Twijfelt u of het mogelijk is om de UZI-pas met uw systeem te gebruiken? Neem dan contact op met uw ICT-leverancier of systeembeheerder. Kies vervolgens zelf een pas die aansluit bij uw situatie. Gebruik hiervoor onderstaand schema.

Zorgverlenerpas Medewerkerspas op naam Medewerkerpas niet op naam
Voor wie? Zorgverlener waarvan het beroep valt onder artikel 3, 34 of 36a beroepen van de Wet BIG.

Medewerkers die geen beroep uitoefenen wat valt onder artikel 3, 34 of 36a van de Wet BIG.

Een of meer medewerkers die dezelfde functie uitvoeren en beperkt de UZI-pas nodig hebben. Deze UZI-pas kan niet worden uitgegeven onder een abonneezorgverlener registratie.
Wat kunt u met de UZI-pas?
Voorbeelden gebruik
Toegang SBV-Z (BSN's opvragen en

verifiëren)

 Ja  Ja  Ja
LSP aansluiting  Ja  Ja  Nee
Wat heeft u nodig bij een aanvraag? Persoonsgegevens van de pashouder, waaronder BSN en geboortedatum
Registratienummer van BIG- of Kwaliteitsregister van de pashouder
Persoonsgegevens van de pashouder, waaronder BSN en geboortedatum

Contactgegevens van de beoogde pashouder

Pas aanvragen

Zorgverlenerpas artikel 3 of artikel 36a beroep (exclusief apotheekhoudend huisarts en jeugdarts)

Zorgverlenerpas voor apotheekhoudend huisarts en jeugdarts

Zorgverlenerspas artikel 34  beroep

Medewerkerspas op naam Medewerkerpas niet op naam