Authenticatie

Met behulp van de UZI-pas kan de pashouder zich authenticeren: op de pas staat wíe de pashouder is en wát hij of zij is.

Het autorisatieproces

Het bezit van een UZI-pas is echter niet voldoende om zonder meer toegang te krijgen tot zorginformatie. Er moet ook autorisatie plaatsvinden. Dat wil zeggen dat daadwerkelijk toegang moet worden verleend. De UZI-pas zegt niet wie bij welke informatie mag, maar bevat de gegevens op basis waarvan autorisatie kan plaatsvinden.

Het autorisatieproces

Authentificatie