Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

MNON stopt (tijdelijk)

Vanwege gewijzigde eisen waar het UZI-register aan moet voldoen als Trusted Service Provider (TSP), waaronder het opnemen van KvK-nummers in UZI-passen, is het vanaf 30 mei 2017 niet mogelijk een nieuwe ‘UZI-medewerkerpas niet op naam’ aan te vragen. Omdat wij hierin het KvK-nummer van uw organisatie nog niet kunnen opnemen. Lees meer ...

UZI-passen en certificaten 2 jaar geldig

Vanaf 22 maart 2017 zijn UZI-passen en certificaten 2 jaar geldig. Dit is 1 jaar korter dan voorheen. In 2020 eindigt de huidige hiërarchie voor UZI-passen en certificaten en moeten deze middelen onder een nieuwe hiërarchie worden uitgegeven. Omdat wij dit jaar nog geen UZI-middelen kunnen uitgeven op basis van deze nieuwe hiërarchie, zijn de passen minder lang geldig. Deze verkorte geldigheidsduur heeft geen negatieve financiële gevolgen. Lees meer ...