Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

UZI-passen en certificaten 2 jaar geldig

Vanaf 22 maart 2017 zijn UZI-passen en certificaten 2 jaar geldig. Dit is 1 jaar korter dan voorheen. In 2020 eindigt de huidige hiërarchie voor UZI-passen en certificaten en moeten deze middelen onder een nieuwe hiërarchie worden uitgegeven. Omdat wij dit jaar nog geen UZI-middelen kunnen uitgeven op basis van deze nieuwe hiërarchie, zijn de passen minder lang geldig. Deze verkorte geldigheidsduur heeft geen negatieve financiële gevolgen. Lees meer ...

UZI-register opnieuw gecertificeerd

Januari 2017 - ETSI heeft opnieuw vertrouwen uitgesproken in het UZI-register met als resultaat dat wij UZI-passen en certificaten mogen blijven uitgeven. Wat betekent dit voor u? Deze ETSI-certificering betekent een extra garantie van continuïteit en kwaliteit. Vanwege de certificering moeten wij aan zeer strenge normen blijven voldoen. Daarom bent u met deze certificering ervan verzekerd, dat de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd blijft.