Home

Het Unieke Zorgverlener Identificatie register maakt de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk. Wij verstrekken hiervoor passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, een servercertificaat.