Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

Let op!

Vanwege Pinksteren is het mogelijk dat de aanvraag van een UZI-pas een week langer duurt. Onze excuses voor het ongemak. 

Wij geven UZI-passen uit onder de nieuwe G3 hiërarchie

De UZI-pas wordt uitgegeven onder de G3 hiërarchie van PKI overheid. De pas is drie jaar geldig en kost € 255,-. Lees meer informatie over de nieuwe G3 hiërarchie.