Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

Uitkomst onderzoek servercertificaten

Halverwege maart constateerde Logius dat een deel van de PKIoverheid-certificaten niet voldoet aan de strenger uitgelegde gestelde uitgifte-eisen. Na gezamenlijk onderzoek blijkt dat dit ook geldt voor een deel van onze servercertificaten en UZI-passen. Deze willen we via natuurlijk verloop vervangen. Intussen blijft de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd. Wij benadrukken dat er geen sprake is van een beveiligingsrisico. Zodra wij meer informatie hebben informeren wij u via onze website.

‘UZI-medewerkerpas niet op naam’

De ‘UZI-medewerkerpas niet op naam’ is alleen aan te vragen door abonneeorganisaties. Lees verder ...