Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

Facturen ook digitaal

Vanaf augustus ontvangt u van ons de factuur voor het aanvragen van een UZI-pas of servercertificaat digitaal (afzender cibg@x-pact.com). Zodra het mogelijk is wil het UZI-register graag volledig digitaal met u communiceren, tot die tijd ontvangt u de factuur ook nog per post van ons.

UZI-passen en certificaten 2 jaar geldig

Vanaf 22 maart 2017 zijn UZI-passen en certificaten 2 jaar geldig. Dit is 1 jaar korter dan voorheen. In 2020 eindigt de huidige hiërarchie voor UZI-passen en certificaten en moeten deze middelen onder een nieuwe hiërarchie worden uitgegeven. Omdat wij dit jaar nog geen UZI-middelen kunnen uitgeven op basis van deze nieuwe hiërarchie, zijn de passen minder lang geldig. Deze verkorte geldigheidsduur heeft geen negatieve financiële gevolgen. Lees meer ...