Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

Wij geven UZI-passen uit onder de nieuwe G3 hiërarchie

De UZI-pas wordt uitgegeven onder de G3 hiërarchie van PKI overheid. De pas is drie jaar geldig en kost € 255,-. Lees meer informatie over de nieuwe G3 hiërarchie.

Geldigheidsduur servercertificaten weer naar drie jaar

Vanaf 4 januari geven wij servercertificaten uit onder de Private G1 hiërarchie van PKI overheid. Vanaf deze overgang is de geldigheidsduur 3 jaar en kost een certificaat € 450,-. Ontvangt u in 2018, na uw aanvraag, een nieuw servercertificaat dan maakt u gebruik van deze nieuwe hiërarchie. Twijfelt u of deze overgang impact heeft op uw dienstverlening? Neem dan contact op met uw ICT-leverancier. Lees meer informatie over de overgang naar de nieuwe hiërarchie.

Facturen ook digitaal

Vanaf augustus ontvangt u van ons de factuur voor het aanvragen van een UZI-pas of servercertificaat digitaal (afzender cibg@x-pact.com). Zodra het mogelijk is wil het UZI-register graag volledig digitaal met u communiceren, tot die tijd ontvangt u de factuur ook nog per post van ons.