Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

Operatie 'vervroegd vervangen' succesvol

2 oktober - Het overgrote deel van de G21 UZI servercertificaten is op tijd vervroegd vervangen.

Compliment
Plaatsvervangend directeur Kees van Schayik: “Een groot compliment aan de certificaathouders. Hun respons op de communicatie vanuit CIBG en VZVZ was vanaf het begin af aan groot. Mijn grote dank gaat eveneens uit naar de mensen van het CIBG en VZVZ.  Er is enorm veel inzet geleverd met extra mankracht en overwerk om de aanvragen en intrekkingen te verwerken. Het belang van de continuïteit in het leveren van kwalitatieve (spoed) zorg heeft bij alle partijen voorop gestaan. De samenwerking tussen alle betrokken partijen was dan ook goed. Ik mag wel spreken van een succesvolle operatie.”

Resultaat
In vijf weken tijd is van de te vervangen certificaten nog een klein deel niet vervangen. De redenen hiervoor zijn divers en vaak legitiem. In de komende tijd moet dit restant naar nul worden gebracht.

Reden voor operatie
De reden voor vervroegde vervanging was, dat de huidige certificaten niet op alle onderdelen voldeden aan de basiseisen die browserpartijen, zoals Apple, Google en Mozilla, aan certificaten stellen. Alle betreffende certificaten zouden per 22 maart 2020 zijn verlopen; echter op 23 augustus 2019 bleek een natuurlijk verloop geen optie meer. Het risico bestond dat per 1 oktober 2019 de certificaten niet meer zouden worden geaccepteerd.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Wijziging intermediate certificaten 1 juni 2019

Logius heeft als gevolg van de strengere uitleg van de uitgifte-eisen elf tussenliggende (intermediate) CA certificaten vervangen. Voor het UZI register gaat het om drie tussenliggende CA certificaten: de Zorgverlener CA G3, de Medewerker op naam CA G3 en de Medewerker niet op naam CA G3. Lees verder…