Het UZI-register (Unieke Zorgverlener Identificatie register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. Wij verstrekken hiervoor UZI-passen aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.

uzi-man

Vanaf 22 maart 2018 geven wij UZI-passen uit onder de G3-hiërarchie

Vanaf deze datum is een UZI-pas langer geldig, namelijk drie jaar, en kost € 255,-. Aanvragen die vanaf heden (19 maart - 9:00 uur) via de website worden ingediend worden onder de nieuwe G3 hiërarchie uitgegeven.

Geldigheidsduur servercertificaten weer naar drie jaar

Vanaf 4 januari geven wij servercertificaten uit onder de Private G1 hiërarchie van PKI overheid. Vanaf deze overgang is de geldigheidsduur 3 jaar en kost een certificaat € 450,-. Ontvangt u in 2018, na uw aanvraag, een nieuw servercertificaat dan maakt u gebruik van deze nieuwe hiërarchie. Twijfelt u of deze overgang impact heeft op uw dienstverlening? Neem dan contact op met uw ICT-leverancier. Lees meer informatie over de overgang naar de nieuwe hiërarchie.

Facturen ook digitaal

Vanaf augustus ontvangt u van ons de factuur voor het aanvragen van een UZI-pas of servercertificaat digitaal (afzender cibg@x-pact.com). Zodra het mogelijk is wil het UZI-register graag volledig digitaal met u communiceren, tot die tijd ontvangt u de factuur ook nog per post van ons.