Over ons

Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in het elektronisch verkeer mogelijk maakt.

Het UZI-register is verantwoordelijk voor de aanvraag, productie en uitgifte van UZI-producten. Hiermee vervult het UZI-register de rol van Trust Service Provider (TSP). Het UZI-register is onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Via het Unieke Zorgverlener Identificatie register, hebben zorgaanbieders en indicatieorganen toegang tot een digitale infrastructuur specifiek voor de zorg.

UZI-abonnees kunnen een UZI-pas aanvragen. Als pashouder kunt u zich identificeren, met andere abonnees digitaal gegevens uitwisselen en burgerservicenummers van patiënten controleren. Daarnaast kunt u een servercertificaat aanvragen voor het eigen computersysteem. Hiermee blijven uw en onze digitale infrastructuur altijd veilig en betrouwbaar.

Het UZI-register wordt beheerd bij het CIBG – een onderdeel van het ministerie van VWS.

Hieronder ziet u, welke wet- en regelgeving van toepassing is op het verwerken van burgerservicenummers in de zorg


•    Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
•    Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
•    Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg