Betrouwbaarheid van UZI-middelen

Het UZI-register geeft op het hoogste betrouwbaarheidsniveau garanties over de gegevens die in de UZI-middelen zijn opgenomen. Om dit te waarborgen voldoet de dienstverlening van het UZI-register aan strenge eisen.

De eisen waaraan het UZI-register voldoet

  • Voor elk UZI-middel moet een zorgvuldig registratie- en uitgifteproces worden doorlopen voordat het kan worden gebruikt. Voordat een zorgaanbieder of indicatieorgaan wordt ingeschreven, controleert het UZI-register of deze voldoet aan alle criteria en controleert de fysieke en de wettelijke identiteit van de aanvrager. Voor een servercertificaat controleren wij de aanvrager; voor een pas de pashouder.
  • De productie van de UZI-pas vindt plaats in een streng beveiligde omgeving.
  • Het UZI-register maakt openbaar welke UZI-middelen zijn uitgegeven en welke middelen niet langer worden gebruikt. Hierdoor kan de ontvanger van een bericht dat met gebruik van een  UZI-middel is verzonden, altijd controleren of hij het bericht kan vertrouwen.
  • Het UZI-register voldoet bij de uitvoering van haar taken aan de relevante Europese en nationale wet- en regelgeving. Daarnaast bestaan er op verschillende terreinen (zoals techniek) op internationaal en Europees niveau diverse standaarden die het UZI-register als normen hanteert.
  • Het UZI-register is gecertificeerd. Een onafhankelijke auditor stelt periodiek vast of aan de gestelde normen en standaarden wordt voldaan.
  • De UZI-producten worden uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Staat der Nederlanden.