Zoek en controleer

Op de door het UZI-register uitgegeven UZI-passen en -servercertificaten (en op de testpassen en testservercertificaten) staan certificaten. Het UZI-register publiceert een actuele lijst met de uitgegeven (test)certificaten en de bijbehorende publieke sleutels: deze lijst heet de LDAP.