Vraag een UZI-servercertificaat aan

Onderneem de volgende stappen voor de aanvraag van een servercertificaat.

Handleiding DAF aanvragen UZI-servercertificaat en gemachtigd aanvrager

Het is belangrijk dat u weet wat er van u verwacht wordt en wat uw rechten en plichten zijn. Dat staat in het Certification Practice Statement (CPS). U leest hierin ook wat op hoofdlijnen de processen, procedures en maatregelen zijn voor het aanvragen, produceren, verstrekken, beheren en intrekken van certificaten. Ook bevat het CPS onze algemene voorwaarden.

UZI-testservercertificaat aanvragen

Als leverancier of ontwikkelaar kunt u voor het testen van UZI-middelen in uw applicaties een testset aanvragen.

Een testset bestaat onder andere uit een aantal testpassen of een testservercertificaat.

Vraag testmiddelen aan