Stap 2: Maak een PKCS#10 bestand aan

Het systeem waarvoor u een servercertificaat aanvraagt moet u bij het UZI-register bekend maken. U doet dit door een sleutelpaar en een PKCS#10 bestand (Certificate Signing Request) op de server te genereren. PKCS#10 is de gangbare standaard voor een certificaataanvraag en bevat de publieke sleutel die in het UZI-servercertificaat wordt opgenomen.Dit is een vrij technische activiteit die meestal uitgevoerd wordt door de beheerder van het systeem waarvoor het servercertificaat wordt aangevraagd.

Maak eerst sleutelpaar aan

Een sleutelpaar bestaat uit twee wiskundig verbonden sleutels: een private en een publieke sleutel. De publieke sleutel wordt onderdeel van uw servercertificaat. De private sleutel houdt u altijd geheim. Met het sleutelpaar kan het systeem bewijzen dat het bij u hoort. Het sleutelpaar dient een sleutellengte van 4096 bits te hebben.

Testservercertificaten

Ook testservercertificaten vraagt u aan met een sleutelpaar van 4096 bits en ondertekend met SHA-256 With RSA Encryption.

Veilige omgeving noodzakelijk

Het aanmaken van dit sleutelpaar moet absoluut in een veilige omgeving gebeuren. De meest veilige is een gecertificeerde Secure User Device (SUD); in de praktijk beter bekend onder de naam HSM (Hardware Security Module). Het is toegestaan om de private sleutel softwarematig te beschermen. Voorwaarde is dat u dan aanvullende beveiligingsmaatregelen treft van dusdanige kwaliteit dat het onmogelijk is deze sleutel ongemerkt te stelen of te kopiëren.

Maak daarna het PKCS#10 bestand aan

Nadat het sleutelpaar is gemaakt, kunt u een zogenoemde certificate signing request genereren in de vorm van een PKCS#10 bestand. Onderteken het PKCS#10 bestand met het 'SHA-256 With RSA Encryption' algoritme. U stuurt het bestand aan ons door het te uploaden in het aanvraagformulier (onder 3).

Het PKCS#10 bestand kan naast de publieke sleutel allerlei gegevens bevatten die het systeem identificeren. Het UZI-register neemt alleen de publieke sleutel over in het UZI-servercertificaat.

Ondersteuning voor PKCS#10 bestand

Veel systemen ondersteunen het aanmaken van een PKCS#10 bestand. Het UZI-register verwijst daarom naar de documentatie die de leverancier van de server meelevert. Enkele voorbeelden zijn: