Stap 5: Identiteitscontrole

Een UZI-servercertificaat maakt uitwisseling van informatie met een hoog vertrouwelijk karakter mogelijk. Het UZI-register is vanuit het besluit op de Elektronische handtekeningen en PKIoverheid verplicht te controleren wie de verantwoordelijke is voor een UZI-servercertificaat. En een kopie te archiveren van het document waarmee de identiteit is aangetoond. Zonder identiteitscontrole mogen wij geen UZI-servercertificaat uitgeven. De controle kan op twee manieren.

1. Door AMP Groep op uw eigen adres

Heeft u een fysieke handtekening gebruikt in uw aanvraag? Het vaststellen van uw identiteit gebeurt dan op uw eigen adres. Dit wordt in opdracht van het UZI-register uitgevoerd door koeriersbedrijf AMP Groep die hiervoor volledig is gecertificeerd (conform ETSI TS 319 411-2). Het ingescande identiteitsbewijs wordt versleuteld opgeslagen. De gegevens kunnen niet worden ingezien door derden en worden niet verstrekt aan andere partijen. U ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afspraak.

Zo verloopt de controle door AMP Groep

Op de dag van de afspraak ontvangt u een herinneringsmail met indicatie van de aankomsttijd (tijdsblok drie uur). Een halfuur tot een uur voor aankomst ontvangt u een extra SMS-bericht met de verwachte aankomsttijd.
De afspraak kan gewijzigd worden tot 21.00 uur op de dag voor de afspraak.

  1. U toont AMP Groep een geldig identiteitsdocument. Een rijbewijs is niet toegestaan.

Let op!

  • Heeft u een Zorgverlenerspas of een Medewerkerspas op Naam aangevraagd? Toon dan een geldig identiteitsbewijs waarop al uw voornamen voluit staan vermeld. Controleer uw identiteitsdocument dus minstens een week voor uw afspraak. Staan niet al uw voornamen voluit op uw identiteitsdocument vermeld? Zorg dan dat u naast uw identiteitsdocument ook een geldige geboorteakte of uittreksel van uit het gemeenteregister bij de uitgifte kunt overleggen.
  • Voor een Medewerkerpas niet op naam of identiteitstvaststelling voor een servercertificaat volstaat een identiteitsbewijs waarop de eerste voornaam voluit staat.
  1. AMP Groep controleert uw identiteitsdocument op echtheid.
  2. U zet uw handtekening op een digitaal identificatieformulier. AMP Groep controleert deze aan de hand van de handtekening op uw identiteitsdocument.
  3. AMP Groep scant uw identiteitsdocument en het digitale identificatieformulier. Overigens worden alleen de gegevens van uw identiteitsbewijs die van belang zijn, gescand.
  4. U zet nogmaals een handtekening op de terminal van AMP Groep ter bevestiging van de controle van uw identiteit en ontvangt de UZI-pas.

2. Heeft het UZI-register uw identiteit al vastgesteld?

Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden voor uw identiteitsvaststelling wanneer u inlogt met een UZI-pas of wanneer het UZI-register uw identiteit eerder heeft vastgesteld.

De laatste stap is het in ontvangst nemen van het servercertificaat.