Stap 5: Identiteitscontrole

Een UZI-servercertificaat maakt uitwisseling van informatie met een hoog vertrouwelijk karakter mogelijk. Het UZI-register is vanuit het besluit op de Elektronische handtekeningen en PKIoverheid verplicht te controleren wie de verantwoordelijke is voor een UZI-servercertificaat. En een kopie te archiveren van het document waarmee de identiteit is aangetoond. Zonder identiteitscontrole mogen wij geen UZI-servercertificaat uitgeven. De controle kan op twee manieren.

1. Door Dynalogic op uw eigen adres

Heeft u een fysieke handtekening gebruikt in uw aanvraag? Het vaststellen van uw identiteit gebeurt dan op uw eigen adres. Dit wordt in opdracht van het UZI-register uitgevoerd door koeriersbedrijf Dynalogic die hiervoor volledig is gecertificeerd (conform ETSI TS 319 411-2). Het ingescande identiteitsbewijs wordt versleuteld opgeslagen. De gegevens kunnen niet worden ingezien door derden en worden niet verstrekt aan andere partijen.  U ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afspraak.

Zo verloopt de controle door Dynalogic

Op de dag van de afspraak ontvangt u in de ochtend een herinneringsmail met indicatie van de aankomsttijd (tijdsblok drie uur). Een halfuur tot een uur voor aankomst ontvangt de aanvrager een SMS-bericht met de verwachte aankomsttijd.

  1. U toont Dynalogic een geldig identiteitsdocument. Hier moeten alle voornamen voluit op staan vermeld. Een rijbewijs is niet toegestaan.
  2. Dynalogic controleert uw identiteitsdocument op echtheid.
  3. U zet uw handtekening op een handtekeningkaart. Dynalogic controleert deze aan de hand van de handtekening op uw identiteitsdocument.
  4. Dynalogic scant uw identiteitsdocument en de handtekeningkaart. Overigens worden alleen de gegevens van uw identiteitsbewijs die van belang zijn, gescand.
  5. U zet nogmaals een handtekening op de terminal van Dynalogic ter bevestiging van de controle van uw identiteit en ontvangt de UZI-pas.

2. Door identificatie via elektronische handtekening

Heeft u een elektronische handtekening gebruikt in uw aanvraag? Dan hoeft er geen afspraak te worden gemaakt voor de identiteitscontrole. Uw handtekening fungeert in dit geval als identificatie.

De laatste stap is het in ontvangst nemen van het servercertificaat.