Inactieve abonneeregistraties

Dit bericht is uitsluitend van toepassing op zorgaanbieders die in het UZI-register staan geregistreerd als solistisch werkende zorgverlener én sinds 2016 geen UZI-middel(len) onder hun registratie hebben aangevraagd of in gebruik hebben gehad.

Het UZI-register is het register van zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen zich in het UZI-register registreren als een instelling of als een solistisch werkende zorgverlener. Solistisch werkende zorgverleners worden in het UZI-register geregistreerd met hun persoonsgegevens. Op dit moment staan een groot aantal solistisch werkende zorgverleners in het UZI-register geregistreerd die in de afgelopen zeven jaar of langer geen UZI-middel(en) onder hun registratie hebben aangevraagd of in gebruik hebben gehad.

Omdat er in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming niet langer een noodzaak is om de persoonsgegevens van deze groep solistisch werkende zorgverleners in het UZI-register te blijven verwerken voor het doel waarvoor deze ten tijde van de inschrijving zijn verzameld, is het UZI-register voornemens om deze registraties door te halen

Doordat de adresgegevens van deze registraties mogelijk verouderd zijn, is besloten om het voornemen tot doorhaling op de website bekend te maken in plaats van door toezending per post.
Hier vindt u het voornemen tot doorhaling met als bijlage een lijst van abonneenummers waarop dit voornemen betrekking heeft. Mocht u twijfelen of dit bericht is bedoeld voor uw registratie, dan kunt u dit aan de hand van deze lijst verifiëren.

Gebruik blijven maken van uw registratie

Indien u gebruik wilt blijven maken van uw registratie kunt u het formulier Actualisatie gegevens registratie UZI‑register volledig ingevuld en ondertekend veilig aan ons terugsturen via deze pagina of naar info@uzi-register.nl