Lancering inlogstelsel ‘Dezi’ voor zorgprofessionals

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) introduceert ‘Dezi’ (de zorgidentiteit) als het toekomstige inlogstelsel voor zorgprofessionals. Het inlogstelsel in ontwikkeling richt zich op meer veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak voor alle zorgprofessionals. Het is breed toepasbaar op verschillende systemen en breed inzetbaar voor verschillende type zorgprofessionals. “Van apotheker tot medisch specialist en van fysiotherapeut tot ambulancemedewerker. Dezi regelt straks de identificatie en authenticatie van allerlei zorgprofessionals op een veilige en flexibele wijze. Vanaf elke locatie en met verschillende inlogmiddelen kunnen betrokken zorgprofessionals patiënt of cliëntgegevens inzien en uitwisselen”, vertelt senior beleidsadviseur Laurens Kielman (VWS).

Van UZI naar Dezi: meer flexibiliteit

De identificatie en authenticatie van zorgprofessionals is een randvoorwaarde voor veilige toegang en gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Momenteel gebruiken zorgprofessionals verschillende middelen om medische gegevens in te zien en uit te wisselen. De UZI-pas heeft het vereiste ‘eIDAS hoog’ als betrouwbaarheidsniveau maar deze pas is niet bruikbaar binnen elk zorgproces. Ambulante medewerkers in de thuiszorg of hulpverleners op de ambulance kunnen de pas bijvoorbeeld niet in combinatie met hun mobiele apparaten gebruiken. Daarnaast wordt de pas als kostbaar en niet flexibel ervaren. Om deze redenen gaat het nieuwe inlogstelsel Dezi op termijn de huidige UZI-middelen, die door het CIBG worden uitgegeven, vervangen.

Hoogste betrouwbaarheidsniveau

Het nieuwe inlogstelsel voldoet aan het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het toekomstige Dezi-register dat voortbouwt op het huidige UZI-register wordt onderdeel van het nieuwe stelsel en zal als ontkoppelpunt functioneren. Dit ontkoppelpunt zorgt ervoor dat zorgprofessionals kunnen kiezen hoe ze zich identificeren en dat hun burgerservicenummer (BSN) wordt omgezet in een zorgidentiteit met een uniek persoonlijk nummer. Daarnaast bevat de zorgidentiteit gegevens van de zorgaanbieder waar de zorgprofessional werkt en wordt ook de BIG-rolcode meegestuurd om mee te bepalen wat de bevoegdheden van een zorgprofessional zijn. Door de unieke zorgidentiteit kunnen (medische) gegevens van cliënten en patiënten beter beveiligd worden.

Keuzevrijheid in inlogmiddel

Een van focuspunten van Dezi is de keuzevrijheid voor het gewenste inlogmiddel. “Er is een grote diversiteit aan zorg in Nederland”, vertelt Kielman, “In sommige werkprocessen is een fysieke pas geschikt, in andere een inlogmiddel op je mobiele telefoon. Met Dezi houden we rekening met deze verschillende behoeften.” Om deze keuzevrijheid mogelijk te maken, is het nodig dat de verschillende inlogmiddelen een officiële erkenning krijgen. Inlogmiddelen kunnen erkend worden onder de Wet digitale overheid (Wdo), Europese eIDAS-verordening genotificeerd zijn of gecertificeerd op basis van NEN7518 (zorgspecifieke middelen).

Testen en beproeven

Er zijn twee succesvolle pilots met Dezi afgerond. In de eerste pilot maakten verschillende zorgprofessionals bij het registreren van vaccinaties gebruik van het inlogmiddel DigiD. In de tweede pilot werd daarnaast ook de functionaliteit van een wallet onder de loep genomen. Zorgprofessionals werden gevraagd om op het NCPeH-NL (Nationaal Contactpunt e-Health) in te loggen met de Yivi-wallet. Naast de testen met het zorgveld is er ook een digitale proeftuin waarin ICT-leveranciers het nieuwe inlogstelsel kunnen beproeven. Leveranciers kunnen in de proeftuin ervaren hoe inloggen via Dezi werkt en ervaring opdoen met het koppelvlak en de authenticatieverklaring.

Geldigheid van de huidige UZI-middelen

Ook na inwerkingtreding van het nieuwe stelsel blijven de huidige UZI-middelen geldig en bruikbaar tot de einddatum die op het middel is vermeld. Ook is het op dat moment nog mogelijk om nieuwe middelen aan te vragen of middelen te verlengen. Op termijn wordt het huidige UZI-stelsel uitgefaseerd waarbij ook de uitgifte van middelen stopt. Wij zullen de gebruikers van UZI-middelen hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Voor meer informatie: zie www.dezi.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over het nieuwe stelsel in ontwikkeling verwijzen wij u naar www.dezi.nl