Vernieuw uw UZI pas

U kunt uw UZI-pas vernieuwen om verschillende redenen:

  • Uw UZI-pas nadert de uiterste geldigheidsdatum van 3 jaar;
  • U heeft een UZI-pas zonder specialisme. U wilt uw specialisme uit het BIG-register op uw UZI-pas vermeld hebben;
  • Uw specialisme uit het BIG-register staat op uw UZI-pas maar u wilt een pas zonder specialisme.

Uw UZI-pas nadert de geldigheidsdatum

De UZI-pas is drie jaar geldig. Midden onderaan op uw pas ziet u tot welke datum uw pas geldig is (zie afbeelding). De aanvrager ontvangt ongeveer 70 dagen vóór deze datum, een vernieuwingsbrief per post. Deze vernieuwingsbrief wordt op naam van de aanvrager verstuurd naar het adres van de abonnee. De naam van de abonnee vindt u ook op de UZI-pas (zie afbeelding).

In de vernieuwingsbrief leest u stap voor stap wat de aanvrager moet doen om een nieuwe pas aan te vragen.

Op de UZI-pas staan onder andere de geldigheidsdatum, abonnee en pashouder vermeld.
Op de UZI-pas staan onder andere de geldigheidsdatum, abonnee en pashouder vermeld.

Nieuwe UZI-pas aanvragen

Via deze pagina kunt u de pas aanvragen. Nadat u bent ingelogd met DigiD of uw persoonlijke UZI-pas, komt u op het abonneeoverzicht. Klik rechts op de pagina op ‘Vernieuwen UZI-passen’. De UZI-pas kost € 255,- en is drie jaar geldig. Als u geen nieuwe UZI-pas wilt, dan hoeft u niets te doen.
Let op: Medewerkerpassen niet op naam worden niet getoond in het scherm vernieuwen UZI-passen, dit pastype kunt u desgewenst opnieuw aanvragen via ‘nieuwe UZI-pas aanvragen’.

Wat heeft u nodig bij uw aanvraag?  

  • Voor de uitgifte van de UZI-pas: het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer van de pashouder.
  • Voor de ontvangst van de pincodebrief maakt u de keus; of het postadres van de abonnee, of het thuisadres van de pashouder zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP).

Jeugdarts of apotheekhoudend huisarts?

Het is niet mogelijk een zorgverlenerpas voor deze twee specialismen digitaal aan te vragen. Op www.uziregister.nl/uzipas  staat het aanvraagformulier dat u hiervoor kunt gebruiken.      
 

Aanvraag gedaan?

Na uw aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging. De meeste aanvragen worden binnen zeven werkdagen afgehandeld. Uw nieuwe UZI-pas moet voor gebruik eenmalig worden geactiveerd . Op deze pagina leest u hoe dat werkt.

Nadat u de nieuwe pas in gebruik heeft genomen trekt u de oude pas in via de intrekkingspagina.  Hiervoor heeft u de intrekkingscode nodig. De intrekkingscode vindt u in de pincodebrief die u bij uitgifte van uw oude pas hebt ontvangen.

Intrekkingscode kwijt?

Beschikt u niet meer over de pincodebrief met de intrekkingscode? Volg dan de aanwijzingen op de intrekkingspagina.

Nieuw specialisme uit het BIG-register op uw UZI-pas of liever juist géén specialisme op de UZI-pas?

Als uw specialisme in het BIG-register is aangetekend, kunt u een pas met een specialisme aanvragen. U kunt tijdens het aanvraagproces kiezen welk specialisme (of juist géén specialisme) u op de pas wilt hebben. Het specialisme kan niet later op de pas worden toegevoegd of ervan worden verwijderd.


Heeft u nu een UZI-pas zonder specialisme en u wilt een UZI-pas mét specialisme? Of juist andersom? Dan vraagt u een nieuwe zorgverlenerpas artikel 3 wet BIG aan met de gewenste gegevens. Dit kan via www.uziregister.nl/aanvragen via Nieuwe UZI-pas aanvragen.


Als u de nieuwe UZI-pas in gebruik heeft genomen en de oude pas niet meer nodig heeft, adviseren wij u om deze in te trekken via https://www.uziregister.nl/intrekken. Hiervoor heeft u de intrekkingscode nodig. De intrekkingscode vindt u in de pincodebrief die u bij uitgifte van uw oude pas hebt ontvangen.

LET OP!

Zo lang de oude pas niet ingetrokken is, ontvangt u 70 dagen voordat de oude pas verloopt, reguliere correspondentie over de mogelijkheid van vernieuwingen.

Kosten

Voor de nieuwe pas worden reguliere kosten in rekening gebracht. De resterende geldigheidstermijn van de ingetrokken pas wordt niet vergoed.