Vernieuw uw UZI pas

Een pas is drie jaar geldig. Ongeveer zeventig dagen voordat uw pas verloopt, ontvangt u een vernieuwingsbrief. Hierin staat wat u moet doen om een nieuwe pas aan te vragen.

De vernieuwingsbrief wordt op naam van de pashouder verstuurd naar het adres van de abonnee. Wij beschikken niet over de adressen van de pashouders. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een nieuwe pas.

Nieuw specialisme?

Als uw specialisme in het BIG-register is aangetekend, kunt u een pas met een specialisme aanvragen. Of u een pas met specialisme nodig heeft, is afhankelijk van de situatie waar u de pas gaat gebruiken. Het register neemt bij de aanvraag van een zorgverlenerspas standaard de gegevens over zoals deze in het BIG-register staan. Het specialisme kan niet later op de pas worden toegevoegd of ervan af worden gehaald.
Heeft u nu een UZI-pas zonder specialisme en u wilt een UZI-pas mét specialisme? Dat kan op twee manieren:

  • Zelf intrekken huidige pas. U trekt de pas zelf online in via deze link, u wacht minimaal 1 uur en vraagt via de website een nieuwe pas aan. Vanaf het moment van intrekken, kunt u de huidige pas niet meer gebruiken. Gebruik deze snelle methode als u een korte periode zonder UZI-pas kunt werken.
  • Kunt u geen korte periode zonder UZI-pas, vraag ons dan telefonisch om een handmatig formulier voor een nieuwe pas met het nieuwe specialisme. De verwerking hiervan duurt langer, maar u kunt de huidige UZI-pas zonder specialisme blijven gebruiken tot u de nieuwe pas heeft ontvangen. Na ontvangst van de nieuwe pas met specialisme, trekt u online de oude pas in.

Voor de nieuwe pas worden reguliere kosten in rekening gebracht. De resterende geldigheidstermijn van de ingetrokken pas wordt niet vergoed.


Liever géén specialisme op de pas?

Heeft u een BIG-geregistreerd specialisme maar wilt u deze niet opgenomen hebben op de UZI-pas? Bijvoorbeeld omdat uw specialisme binnenkort komt te vervallen? Vraag ons dan telefonisch om een handmatig formulier voor een nieuwe pas, en geef dit daarop duidelijk aan.