Informatie over het intrekken van uw UZI-pas of servercertificaat

U kunt bij ons 24 uur per dag en zeven dagen per week online uw pas of servercertificaat intrekken.

Wat heeft u hiervoor nodig?

  • Uw pasnummer.
  • Uw intrekcode. Deze intrekcode staat in de pincodebrief die aan u is toegestuurd.

Onderaan deze pagina vindt u de formulieren voor intrekking van uw pas of servercertificaat.

Ook is het mogelijk uw pas online in te trekken.

Spoed (alleen bij intrekking van uw pas)

Indien de intrekking spoed vereist, kunt u het beste zelf online uw pas intrekken. Onderaan deze pagina vindt u de formulieren voor intrekking van uw pas.

U kunt ook bellen met een verzoek om een spoedintrekking.

  • Houd het pasnummer bij de hand.

    Bellen kan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur naar +31 70 340 60 20.

Heeft u de intrekcode niet (langer) in bezit?

U kunt ook een verzoek tot intrekking indienen per e-mail. Dit verzoek wordt door ons binnen vier uur afgehandeld. Het verzoek moet dan wel door ons zijn ontvangen op werkdagen tussen 07.30 en 16.00 uur. Dient u een verzoek in ná 16.00 uur? Dan wordt het de volgende werkdag door ons in behandeling genomen.

  • Vul - afhankelijk van uw rol - één van bijgaande formulieren in en onderteken het. Daarna kunt u het ingevulde formulier scannen en toesturen per e-mail naar intrekken@uzi-register.nl
  • Gebruik hiervoor altijd een jpg of pdf-bestand, in deze formaten kunnen geen veranderingen worden aangebracht.
  • Stuur met het formulier een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID) mee. Dit is het kopie ID van een aanvrager/wettelijk vertegenwoordiger of van de pashouder.
  • Stuur u liever geen kopie ID toe? U kunt de mail ook elektronisch ondertekenen. Dan hoeft u geen kopie identiteitsbewijs toe te voegen.

Belangrijk

Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor een juist gebruik van de pas en het servercertificaat. Uw aansprakelijkheid eindigt pas op het moment dat uw pas en / of certificaat is ingetrokken

Meer weten?

Hebt u vragen over het intrekken van uw UZI-pas of servercertificaat? Neem dan contact op met de servicedesk via telefoonnummer +31 70 340 60 20 of E: intrekken@uzi-register.nl.