Wetsvoorstel DIAZ naar Raad van State: stap dichter bij nieuw inlogstelsel Dezi

Op 8 mei 2024 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel Diaz (Digitale identificatie en authenticatie in de zorg). Hierna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Afdeling advisering van de Raad van State. De inwerkingtreding van de wet DIAZ is een voorwaarde voor het beschikbaar stellen van Dezi, het nieuwe inlogstelsel voor zorgprofessionals.

Over het nieuwe inlogstelsel

Om uniforme, veilige en betrouwbare digitale toegang te realiseren voorziet dit wetsvoorstel in keuze tussen verschillende goedgekeurde inlogmiddelen die gebruikt kunnen worden in de brede diversiteit van zorgprocessen. Alle inlogmiddelen zullen dan voldoen aan het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Met deze inlogmiddelen en met behulp van het nog in te richten Dezi-register kan de gebruiker zich identificeren en authentiseren. Het Dezi-register verstrekt hiertoe identificerende kenmerken van gebruikers bij het gebruik van inlogmiddelen. De gebruikers zijn zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, indicatieorganen, zorgverzekeraars en hun medewerkers. Met dit register en deze inlogmiddelen wordt identificatie en authenticatie gebruiksvriendelijk en  flexibel. Naar verwachting worden ook de kosten voor zorgaanbieders gereduceerd. Dit draagt bij aan het invullen en geschikt maken van de generieke functie voor identificatie en authenticatie voor grootschalig en breed gebruik in de zorg. Daarmee wordt een belangrijke randvoorwaarde ingevuld om meer gegevens veilig digitaal uit te wisselen.

Planning

Naar verwachting gaat de Wet DIAZ medio 2025 in werking waarbij het Dezi-register beschikbaar wordt. Dit nieuwe inlogstelsel zal op termijn het bestaande UZI-stelsel vervangen. Bekijk ook de planning op de website van Dezi.