Veilig gebruik van uw pas

Uw pas is een zogenaamd elektronisch paspoort. Uw patiënten, andere pashouders en wij vertrouwen erop dat u zorgvuldig met uw pas omgaat. Uw pas bevat en beschermt de unieke sleutels waarmee u zich als pashouder authenticeert, elektronische handtekeningen plaatst en vertrouwelijke gegevens ontcijfert. Daarmee is uw pas essentieel bij het veilig en betrouwbaar werken. Als pashouder bent u verplicht uw pas te beschermen tegen beschadiging, verlies, diefstal of misbruik.

Regels voor veilig gebruik

  • Haal uw pas na gebruik altijd uit de kaartlezer.
  • Bewaar uw pas op een veilige plek.
  • Houd uw PIN-code geheim.
  • Wijzig de gekregen PIN-code na de eerste inlog in een eigen, gemakkelijk te onthouden PIN-code.
  • Wijzig uw PIN-code als u vermoedt dat deze bekend is bij anderen.
  • Leen uw pas nooit uit.
  • Bent u uw pas kwijt, is deze gestolen of vermoedt u misbruik? Trek uw pas dan meteen in.

Meer informatie en uw rechten en plichten

Het is belangrijk dat u als UZI-pashouder weet wat er van u wordt verwacht. Uw rechten en plichten staan beschreven in het Certification Practice Statement (CPS). Abonnees en pashouders moeten weten wat er in dit document staat, in het bijzonder de precieze voorwaarden voor het gebruik van uw UZI-pas. Meer informatie over hoe u veilig omgaat met uw UZI-pas of -servercertificaat vindt u ook in het CPS.