Kosten, geldigheidsduur en facturatie

Wij berekenen alleen de kostprijs van uw pas. De facturatie verloopt via het bedrijf Cannock.

Kostprijs

De kosten van een UZI-pas bedragen 255 euro. Dit bedrag is een kostprijs, gebaseerd op de kosten voor:

  • verwerking en beoordeling van de aanvraag;
  • productie van het UZI-middel;
  • inzet servicedesk en voorlichtingsmateriaal.

Er wordt dus geen winst behaald op de pas.  

Komt u in aanmerking voor een vergoeding?

Zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) gebruiken, komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Alle informatie die zorgaanbieders, ICT-leveranciers en andere stakeholders voorheen op de website van VZVZ konden vinden, is nu beschikbaar via aorta-lsp.nl. Overige informatie over alle afsprakenstelsels en gemeenschappelijke diensten die VZVZ beheert en ontwikkelt, vindt u op de nieuwe corporate website van VZVZ.

Geldigheidsduur

Een UZI-pas is drie jaar geldig. Dit heeft te maken met de technische levensduur van de chip op de pas en de slijtage van de chip. De pas moet daarom altijd tijdig worden voorzien van de meest actuele technologie.

Facturatie

U ontvangt twee weken na de productiedatum van de UZI-pas een factuur ter attentie van de administratie. Uw administratie ontvangt een digitale factuur van het bedrijf dat in opdracht van ons de facturatie en incasso verzorgt, Cannock. Dit bedrijf is te herkennen aan het afzenderadres cibg@cannock.nl. De betalings- en bestelgegevens staan vermeld op de factuur. Onze betalingsvoorwaarden vindt u in het Certification Practice Statement.

  • Voor afgewezen aanvragen brengen wij geen kosten in rekening.
  • Als VZVZ heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van de aangevraagde pas, ontvangt u geen factuur van ons maar van VZVZ.

Vragen over facturen of betalingen?

Neem dan contact op met de servicedesk van Cannock.