Preventieve maatregelen in verband met coronavirus bij uitleveren zorgpassen en ID-vaststellingen servercertificaten

Tijdens de coronacrisis in Nederland en België neemt DynaGroup, de partij die de passen uitlevert en ID-vaststellingen verricht voor servercertificaten, een aantal preventieve maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.
 

Klanten worden hierover per e-mail geïnformeerd door DynaGroup op de dag dat zij een bestelling verwachten.
Zo worden klanten met gezondheidsklachten en klanten die zich in thuisisolatie bevinden, gevraagd contact op te nemen met DynaGroup zodat de bezorgafspraak verzet kan worden.
De bezorgers van DynaGroup volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot coronabesmetting.
Deze aanpassing in de bezorgprocedure van de passen en het verrichten van ID-vaststellingen voor servercertificaten geldt tot nader order.