Handmatig toevoegen G3 root

Op 3 juli 2020 meldde Logius dat er door de webbrowser-leveranciers mondiaal een fout is gevonden in certificaten die verstrekt worden onder de ‘Staat der Nederlanden Root CA - G3’, waardoor deze niet voldoen aan de afgesproken richtlijnen. In samenspraak met certificaatverstrekkers (waaronder het CIBG) en het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) zijn er door de toezichthouder in Nederland, Logius, mitigerende maatregelen genomen om de impact te minimaliseren.

Wat is de impact?

Voor UZI servercertificaten is er geen impact, deze worden sinds 1-1-2018 uitgegeven onder de ‘Staat der Nederlanden Private Root CA - G1’.


UZI-passen worden wel uitgegeven onder de Public Root CA – G3, maar deze hoeven niet vervangen te worden. Er verandert alleen iets als u een UZI-pas gebruikt in combinatie met systeem van een Apple. Apple trekt op een gegeven moment de ‘Staat der Nederlanden Root CA - G3’ terug uit hun truststore. Hierdoor is het mogelijk dat het gebruik van uw pas in combinatie met een Apple een foutmelding geeft. In dat geval kunt u de ‘Staat der Nederlanden Root CA - G3’ handmatig toevoegen.

Hoe dat moet leest u op de pagina
Activeer en installeer uw UZI-pas

U kunt overigens gebruik blijven maken van SBV-Z zonder de handmatige toevoeging.


Meer informatie kunt u vinden op onze website en op de website van Logius.