Mogelijk foutmelding bij inloggen via oudere browsers

Probeert u met DigiD in te loggen op https://aanvragen.uziregister.nl maar krijgt u daarbij een foutmelding (communication error, connection refused), dan is er bij u waarschijnlijk sprake van een van de twee onderstaande situaties.

  • U heeft een oudere browser versie en u gaat naar http://aanvragen.uziregister.nl via een opgeslagen bladwijzer of favoriet in uw browser. Deze bladwijzer of favoriet heeft u waarschijnlijk ook al wat langere tijd geleden aangemaakt.
  • U heeft een oudere browser versie en u typt altijd zelf in de url adresbalk in: http://aanvragen.uziregister.nl

Mogelijke oplossingen

Let op! Het is daarbij belangrijk dat u https typt en niet http. De s zorgt er namelijk voor dat u weer kunt inloggen. In verband met de veiligheid raden wij altijd aan gebruik te maken van de meest recente browser (de eerst genoemde optie). Is het voor u niet mogelijk uw browser te updaten, maak dan gebruik van een van de twee andere opties.


Achtergrond van de foutmelding

Vanwege veiligheidseisen vanuit DigiD kunnen gebruikers van onze sites alleen nog rechtstreeks via een veilige ‘https url’ inloggen. Nieuwere browsers voegen standaard de s toe aan http. Oudere browser doen dit niet vanzelf. De eerder genoemde foutmelding ontstaat, omdat een omleiding door ons van http naar https niet meer wordt toegestaan vanuit DigiD. Https staat voor HyperText Transfer Protocol Secure en is een beveiligde verbinding waarbij gegevens versleuteld worden verstuurd.


Veilige digitale dienstverlening

Binnen het CIBG (uitvoerder van het UZI-register) vinden wij veilige digitale dienstverlening zeer belangrijk. We streven er daarom steeds naar dat alle websites van het CIBG volledig voldoen aan de hoogste beveiligingseisen voor websites van de overheid.