Wtza vervangt WTZI per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet komt in de plaats van de Wet toelating zorginstellingen (WTZI). De Wtza kent nieuwe toetredingsregels voor zowel nieuwe als bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders. Meer informatie vindt u op de Wtza-website.