Nieuw type chip in UZI-passen

Uw UZI-middel is voorzien van een JCOP3-chip. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de gestelde eisen, worden de chips vervangen door een nieuw type, JCOP4.
 

Testpassen met nieuwe chip beschikbaar

Vanaf nu kunt u testpassen met de JCOP4-chip aanvragen. Voor gebruik is minimaal Safesign versie 3.7.1.0 vereist. Deze versie is ook bruikbaar voor de huidige chip. Sinds februari 2022 vindt u deze software op onze website.

Passen met nieuwe chip in productieomgeving

Vanaf medio november 2022 worden de UZI-passen (uit de productieomgeving) voorzien van deze nieuwe chip. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd via deze website.