Wijzigingen certificaatprofielen per 1 december 2022

Per 1 december 2022 vinden er enkele beperkte wijzingen plaats in de certificaatprofielen. Het betreft de volgende wijzigingen:

UZI-passen

  • In alle certificaten van alle UZI-passen is in de CertificatePolicies de ETSI NCP+ OID [0.4.0.2042.1.2] toegevoegd
  • In de certificaten van de zorgverlenerspas en de medewerker op naam pas is in de CertificatePolicies de QCP-n-qscd OID [0.4.0.194112.1.2] toegevoegd

Servercertificaten

  • OU attribuut verwijderd uit UZI en ZOVAR servercertificaten

Vanaf 1 december 2022 zullen de UZI-passen en servercertificaten uit de productieomgeving volgens dit nieuwe certificaatprofiel worden uitgeven. De wijzigingen staan beschreven in het document CA model pasmodel certificaatprofielen v 10.4.


Testpassen met nieuw profiel

Inmiddels zijn ook testpassen beschikbaar met de nieuwe profielen. De testpassen bevatten een nieuwe JCOP4-chip.