Ontwikkeling UZI-middelen

VWS heeft tijdens het Nictiz-event ‘Digitale Toegang in de praktijk’ in Utrecht in november 2022 de oplossingsrichting voor identificatie en authenticatie voor zorgprofessionals gepresenteerd. Beleidsmedewerkers Amber Blikslager en Bart Kerver (VWS) van het team ‘Toekomstbestendig maken UZI-middelen’ lichtten toe waarom de huidige Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-middelen aan vernieuwing toe zijn, wat de uitwerking van de oplossing is en wat dit betekent voor zorgprofessionals, zorginstellingen en ICT-leveranciers.

Tijdens de goedbezochte sessies werd niet alleen de oplossing gepresenteerd, maar was er ook volop ruimte voor de aanwezige zorgprofessionals om eigen ervaringen te delen en vragen te stellen over dit complexe en veelzijdige vraagstuk. “Het was te merken dat het zorgveld uitkijkt naar de implementatie van de nieuwe oplossingsrichting UZI. In deze sessie kwam vooral naar voren dat er veel meerwaarde zit in de flexibiliteit van de nieuwe methode. Daarmee wordt het gemakkelijk voor zorgprofessionals gemaakt om bij verschillende organisaties in te loggen”, vertelt Blikslager.

Introductie van een nieuw stelsel

De oplossing richt zich op het introduceren van een nieuw stelsel van identificatie en authenticatie, met als doel meer gebruiksgemak voor zorgprofessionals en een hogere betrouwbaarheid. Met de nieuwe inlogmethode krijgt de zorgprofessional meer flexibiliteit binnen elk zorgproces, ook als deze voor meerdere organisaties werkt.

De pijlers van deze oplossing

  • Ontkoppelen UZI-middelen van het UZI-register zodat gegevens uit het register ook beschikbaar komen voor andere inlogmiddelen;
  • Verschillende (bestaande en nieuwe) erkende inlogmiddelen inzetten;
  • Gegevens uit kwaliteitsregisters met zorgberoepen gebruiken (in ieder geval BIG);
  • De nieuwe methode reguleren in een afsprakenstelsel.

Proof of Concepts en pilot

Om de nodige feedback op te halen, werkt VWS aan Proof of Concepts en is afgelopen zomer een pilot met huisartsen gestart. Zo worden delen van de oplossing technisch beproefd en wordt input uit de praktijk van huisartsen opgehaald. Tegelijkertijd gaan de werkzaamheden aan het stelsel achter de schermen onverminderd door. Dat gebeurt samen met kennisorganisaties, zorgaanbieders en ICT-leveranciers. Naast de technische uitwerking werkt VWS aan wettelijke aanpassingen. Tot het nieuwe stelsel van identificeren en authentiseren helemaal klaar is, blijven de UZI-passen werken.

Meer informatie?

Neem contact op met het VWS-programma ‘Toekomstbestendig maken UZI’ via info-uzi@minvws.nl.

Altijd up-to-date: abonneer u op nieuws van deze website

Vindt u het handig om alle nieuws rond het UZI-register automatisch in uw mailbox te ontvangen? Dat regelt u snel en gemakkelijk door u  te  abonneren op de nieuwsvoorziening vanaf deze website. U bepaalt zelf of u het nieuws bij iedere update wilt ontvangen of liever dagelijks dan wel wekelijks.

Opgeven

U kunt zich eenvoudig opgeven via deze link.
Daar leest u ook hoe wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. U kunt zich altijd ook eenvoudig weer afmelden voor deze nieuwsvoorziening.
Wij hopen dat u deze service op prijs stelt.