UZI-pas na aanvraag nieuwe pas maximaal een maand langer geldig

Elke UZI-pas is drie jaar geldig, waarna u de pas dient te vernieuwen. Als u echter een nieuwe pas aanvraagt terwijl de huidige pas nog geldig is, levert u mogelijk in op de geldigheidstermijn omdat de geldigheid van uw nieuwe pas overlapt met de geldigheid van de oude pas. Per 7 maart 2023 komen we u daarom in deze gevallen tegemoet.

Extra geldigheid nieuwe pas

Als u vanaf deze datum een nieuwe UZI-pas aanvraagt terwijl de huidige pas nog geldig is, krijgt u op de nieuwe pas maximaal een maand extra geldigheid toegekend. Zo kunt u tijdig uw pas vernieuwen zonder dat u inlevert op de effectieve gebruiksduur van drie jaar. Dit geldt alleen voor persoonlijke UZI-passen (zorgverlenerpassen en medewerker op naam passen).