Succesvolle pilot met inloggen via DigiD in plaats van UZI-pas

De pilot waarin zorgprofessionals bij het registreren van vaccinaties gebruikmaken van het inlogmiddel DigiD is succesvol afgerond. Dankzij de proef met een selecte groep zorgprofessionals heeft het ministerie van VWS vastgesteld dat het inlogmiddel DigiD in verschillende zorgprocessen werkt. “Voor het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie voor zorgprofessionals hebben we een flexibel stelsel met verschillende betrouwbare inlogmiddelen nodig. Het beproeven en naar de praktijk brengen van alternatieve inlogmiddelen is dus erg belangrijk, dat levert ons cruciale gebruikerservaring op”, vertelt Laurens Kielman, VWS-beleidsadviseur identificatie en authenticatie.

Feedback van deelnemers

Een eerste rondvraag langs een aantal deelnemers, brengt met name het gebruiksgemak van het inloggen met DigiD aan het licht. “Ik geef de voorkeur aan DigiD omdat het gebruiksvriendelijker is en je altijd snel toegang hebt via de app op je telefoon”, vertelt huisarts Anita Bruinsma. Ook specialist ouderengeneeskunde Benjamin Corstanje vindt het aangeboden alternatief ‘prettiger werken’. “De UZI-middelen zijn gevoeliger voor storingen en bovendien kostbaarder”, zegt hij in een vraaggesprek. Beide artsen geven aan DigiD ook te willen gebruiken voor het inloggen op andere zorginformatie- en uitwisselingssystemen. “Zeker, ik vind het prima om DigiD voor privégebruik én werk in te zetten.”, geeft Corstanje aan.

Inloggen BRBA met DigiD

In de pilot maakte VWS het mogelijk dat de zorgprofessionals voor de registratie van vaccinaties bij de Beveiligde Registratie Bijzonder Assets (BRBA) inlogden met DigiD. “Dit gaat normaliter via een UZI-pas met kaartlezer of via een account met twee-factor-authenticatie. Tijdens de pilot werd via DigiD de zorgidentiteit uit het UZI-register opgehaald, waardoor de bevoegdheden van de zorgprofessional werd bevestigd”, vertelt Kielman. Het hele proces geschiede in een gecontroleerde omgeving waarin risico’s tot een minimum zijn beperkt. Inloggen met een UZI-pas bleef ook mogelijk.
 

Toekomstige Pilots

VWS wil dit jaar meer pilots starten in de zorgsector, zodat er nog meer inlogmiddelen kunnen worden getest. “Het is voor ons belangrijk dat zorgprofessionals kunnen kiezen tussen verschillende betrouwbare inlogmiddelen. Dat kan DigiD zijn, een pas of een mobiele telefoon. Ook zorgt het beschikbaar stellen van verschillende inlogmiddelen ervoor dat er een back-up is. Zoals onze deelnemer en huisarts Anita Bruinsma aangaf in haar interview: er moet altijd een back-up zijn, een andere manier van inloggen. Onze oplossing biedt keuzemogelijkheden waardoor je, ook al vergeet je een keer je telefoon, altijd toegang hebt tot de gewenste informatie.”


Op de pilots-pagina van het programma UZI-middelen vind je een drieluik met de gebruikerservaringen van de drie pilotdeelnemers.


Het programmateam ‘Toekomstbestendig maken UZI-middelen’ beslist in maart ’23 over de tweede pilot in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar relevantie en impact.


Zie ook
•    Vernieuwing UZI-middelen