VWS gestart met wetgevingstraject aanpassing Wabvpz

Om grootschalige implementatie van de nieuwe oplossingsrichting voor veilige gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals mogelijk te maken, is VWS een wetgevingstraject gestart. In dit traject wordt de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) aangepast.

Het volgende wordt in dit wetgevingstraject geregeld:  

  • Zorgaanbieders en zorgprofessionals kunnen in de toekomst gebruik maken van onder WDO-erkende private inlogmiddelen en zorgspecifieke inlogmiddelen om zich te identificeren en authentiseren. Zo is er meer keuzevrijheid in verschillende inlogmiddelen zodat er binnen ieder zorgproces een passend middel gekozen kan worden en het UZI-stelsel breed kan worden ingezet in de zorgsector.
  • Het UZI-register kan worden ingezet voor identificatieprocessen van zorgprofessionals die nodig zijn voor de digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Met dit wetsvoorstel wordt het UZI-register dus hét register voor identificerende kenmerken van zorgaanbieders en zorgprofessionals om elektronisch gegevens uit te kunnen wisselen.

Het voorstel voor de wetswijziging van de Wabvpz zal naar verwachting deze zomer in internetconsultatie worden gezet. Wij vragen u hierop te reageren. Nadere berichtgeving hierover volgt nog.

Tijdslijnen

Volgens de voorlopige planning treedt de wetswijziging begin 2025 in werking. De tijdslijnen zijn daarbij afhankelijk van de agenda van de Eerste en Tweede Kamer. Vanaf de inwerkingtreding kan de nieuwe oplossingsrichting UZI grootschalig worden geïmplementeerd. In de tussentijd wordt het zorgveld voorbereid op implementatie. Dat gebeurt onder andere door de oplossingsrichting technisch te beproeven en pilots uit te voeren.

Vernieuwing UZI-middelen

Een voorwaarde voor veilige gegevensuitwisseling is dat zorgprofessionals zich kunnen identificeren en authentiseren. Om bij deze informatie te komen maken zorgprofessionals onder andere gebruik van de UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) middelen. De huidige UZI-middelen zijn echter niet volledig geschikt voor de hedendaagse toepassingsmogelijkheden en worden niet altijd als gebruiksvriendelijk ervaren. VWS is daarom gestart met een traject dat zich richt op het ontwikkelen van een oplossing zodat nieuwe inlogmiddelen de bestaande UZI-middelen op termijn kunnen vervangen. Veiligheid, gebruiksgemak en de behoefte van de (eind)gebruikers staan hierbij natuurlijk centraal.