Voorstel tot wijziging inloggen voor zorgprofessionals

Flexibel en betrouwbaar inloggen voor zorgprofessionals. Dat is het doel van de wijziging van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Het wetsvoorstel legt de focus op veilige identificatie en authenticatie voor zorgprofessionals met behulp van identificatiemiddelen die voldoen aan betrouwbaarheidsniveau hoog én een door de overheid beheerd register voor het verstrekken van identificerende kenmerken van zorgaanbieders en zorgprofessionals.

Heb je interesse om feedback op deze wijziging te geven? De inhoud van het wetsvoorstel staat voor belangstellenden vanaf vandaag tot en met 17 augustus open ter internetconsultatie.

Versnellen elektronische gegevensuitwisseling

Het kabinet heeft de ambitie om de standaardisatie van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen. Steun hiervoor komt uit het zorgveld dat wil dat de overheid meer regie pakt bij de invulling van de randvoorwaarden. Eén van die randvoorwaarden is het regelen van de generieke functies, zoals de toestemming van de cliënt/patiënt, adressering, lokalisatie en de toegang tot digitale gegevens. Deze functionaliteiten zijn nodig voor alle elektronische gegevensuitwisselingen, vandaar de naam generieke functies. In dit wetsvoorstel staan de generieke functies identificatie en authenticatie centraal.

Keuze tussen verschillende inlogmiddelen

Door het wetsvoorstel wordt het voor gebruikers mogelijk te kiezen tussen verschillende goedgekeurde inlogmiddelen die passen binnen de diversiteit aan zorgprocessen en voldoen aan het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het UZI-register kan worden ingezet voor identificatieprocessen van zorgprofessionals die nodig zijn voor de digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Met dit wetsvoorstel wordt het UZI-register dus hét register voor identificerende kenmerken van zorgaanbieders en zorgprofessionals om elektronisch gegevens uit te kunnen wisselen.