Resultaten toegankelijkheidsonderzoek acceptatie.formulieren.uziregister.nl maart 2024

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van www.uziregister.nl. Dit onderzoek is uitgevoerd op 26 maart 2024.