Wat is er aan de hand?

Op donderdag 2 juli 2020 werd bij Policy Authority (PA) Logius bekend dat er mondiaal een reeks certificaten wordt gebruikt die niet voldoen aan de afgesproken richtlijnen. In samenwerking met certificaatverstrekkers (TSP’s) en het NCSC is onderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan is een actieplan opgesteld voor het vervangen van certificaten. Dat actieplan is nu in volle gang: het is in september 2020 gestart en loopt naar verwachting tot door 31 januari 2021.