Wat houdt het vervangingsplan van Logius in en wat is de status?

Om ervoor te zorgen dat niet álle certificaten vervangen hoeven te worden is een vervangingsplan opgesteld. Kort samengevat bestaat het plan uit de onderstaande handelingen:
1.    Certificaatverstrekkers vervangen alle EV-eindcertificaten onder de EV-root door OV-eindcertificaten onder hetzelfde stamcertificaat, de EV-root. Dit is inmiddels uitgevoerd.
 
2.    Certificaatverstrekkers en de certificaathouders vervangen in samenwerking alle OV-eindcertificaten onder de publieke G3-root. Deze vervangen zij, afhankelijk van de situatie:
a. webverkeer (HTTPS)
Eindcertificaten die dienen voor het beveiligen van webverkeer worden overgezet naar publieke CA2020 eindcertificaten onder de EV-root.
b. machine-naar-machineverkeer
Eindcertificaten die alleen dienen voor machine-naar-machineverkeer worden overgezet naar private eindcertificaten onder de G1-root. Er kan ook worden gekozen om tijdelijk gebruik te maken van publieke CA2020 eindcertificaten onder de EV-root.
 
3.    Logius verzoekt vanuit de rol als Policy Authority (PA) de browsers om de G3-Root uit de Browser Trust stores terug te trekken.

De status van punt 3 als hierboven gemeld per januari 2021

In de afgelopen periode is Logius in gesprek geweest met Microsoft, Mozilla, Google en Apple over het terugtrekken van de G3-root uit de truststore. Dit document bevat de uitkomst van die gesprekken.