Wat is de rol van Logius?

Logius heeft de rol van Policy Authority (PA) van PKIoverheid.
De taken van Logius zijn:
•    het leveren van bijdragen voor de ontwikkeling en het beheer van het normenkader dat aan de PKI (Public Key Infrastructure) voor de overheid ten grondslag ligt, het zogeheten Programma van Eisen.
•    het proces van toetreding door TSP's (Trust Service Providers) tot de PKI voor de overheid begeleiden en voorbereiden van de afhandeling.
•    het toezicht houden op en controleren van de werkzaamheden van TSP's die onder de root van de PKI voor de overheid certificaten uitgeven.