Is de nieuwe chip een eIDAS- erkend middel?

Ja, deze chip voldoet aan de eisen die vanuit eIDAS worden gesteld. Dit wil zeggen dat de chip gebruikt kan worden voor het zetten van een gekwalificeerde elektronische handtekening.